Czy ochrona danych osobowych dotyczy detektywów i agencje detektywistyczne?Czy ochrona danych osobowych dotyczy detektywów i agencje detektywistyczne?
Praca detektywa w głównej mierze opiera się na pozyskiwaniu, a następnie przetwarzaniu danych dotyczących zarówno osób prywatnych, jak i firm. W związku z tym niezwykle ważny jest nie tylko tryb zdobywania informacji, ale też sposób ich interpretacji, archiwizacji oraz dalszej ochrony. Każda z tych kwestii została uregulowana w przepisach prawnych, których muszą przestrzegać wszystkie agencje detektywistyczne.

 

 

Najważniejsze znaczenie w przypadku określenia dozwolonych działań detektywa związanych z informacjami osobowymi ma Ustawa o usługach detektywistycznych z 2001 roku oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tzw. RODO) wprowadzone w życie w 2018 roku.

 

 

Usługi detektywistyczne a ochrona danych osobowych i RODO

 

Każda profesjonalna agencja detektywistyczna musi być świadoma swoich obowiązków i praw dotyczących pozyskiwania, przetwarzania, ale też przekazywana danych należących do osób, związanych z prowadzoną sprawą. Z Ustawy o usługach detektywistycznych wynika, że pracownicy tego typu firm mogą zarządzać prywatnymi danymi osobowymi pod warunkiem, że podejmowane na tym gruncie działania wynikają z umowy podpisanej z klientem oraz są niezbędne dla realizacji zleconej usługi.

 

Ponadto detektywi, mimo że w rozumieniu RODO są administratorami danych, nie muszą informować osoby, której dotyczą pozyskane informacje, o ich przetwarzaniu. Uprawnienia wynikające z ustawy obejmują więc szersze aspekty niż te przewidziane w rozporządzeniu z 2018 roku. Aby detektyw mógł wykorzystać wszystkie swoje możliwości, konieczne jest sporządzenie umowy o świadczeniu usług detektywistycznych na piśmie.

 

Dane pozyskane zgodnie z prawem przez profesjonalnego detektywa mogą stanowić pełnowartościowy dowód w sprawach sądowych. Informacje zdobyte w toku realizacji umowy są przekazywane klientowi, lecz zleceniodawca może również odmówić odebrania raportu – w takiej sytuacji wszystkie informacje muszą zostać zniszczone. Detektyw może także zostać zobowiązany przez klienta do przekazania zgromadzonych wiadomości innej agencji detektywistycznej. Takie działanie jest możliwe wyłącznie po przeprowadzeniu drobiazgowych formalności mających na celu maksymalną ochronę danych.

 

Tajemnica zawodowa w pracy detektywa

 

O tym, że dane osób prywatnych w rękach licencjonowanych detektywów są bezpieczne, przesądza również konieczność zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek utrzymywania w tajemnicy wszelkich pozyskanych informacji nakłada na osoby prowadzące zlecenie Ustawa o usługach detektywistycznych. W działaniach każdej zawodowej agencji dyskrecja musi więc być jednym z najważniejszych standardów.

 

W tajemnicy należy utrzymywać nie tylko dane dotyczące osób i firm, ale także wszystkie źródła tych informacji. Zgromadzone podczas realizacji usługi wiadomości muszą być wykorzystane wyłącznie w związku ze współpracą z danym klientem. Detektyw nie może więc w żaden dodatkowy sposób przetwarzać oraz ujawniać zebranych informacji. Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, detektywa mogą zwolnić jedynie przedstawiciele organów państwowych uprawnieni do tego na podstawie Kodeksu postępowania karnego.

 

Poprzednia aktualność | Następna aktualność >>

Masz więcej pytań? Zadzwoń!
500 189 251

Współpraca