Jak zostać prywatnym detektywem?
Z roku na rok popularność branży detektywistycznej rośnie. Z jednej strony wynika to ze specyfiki naszych czasów, z drugiej natomiast jest efektem upowszechnienia tego zawodu w mediach oraz programach edukacyjnych i rozrywkowych. Niezależnie jednak od samego źródła tej popularności, coraz więcej ludzi myśli o podjęciu pracy w tym zawodzie. Poniżej wyjaśniamy, czym powinien cechować się profesjonalny prywatny detektyw.

 

Kto może zostać prywatnym detektywem?

 

Pretendent do zawodu detektywa, musi spełniać następujące wymogi:

• ukończenie 21 roku życia,

• obywatelstwo polskie lub jednego z krajów członkowski UE, ewentualnie pozwolenie na pracę/prowadzenie działalności na terenie RP,

• co najmniej średnie wykształcenie,

• niekaralność i zdolność do podejmowania czynności prawnych,

• brak zwolnienia dyscyplinarnego z pracy na przestrzeni ostatnich 5 lat ze stanowisk administracyjnych, wojskowych, policyjnych lub sądowych,

• psychiczna zdolność do wykonywania zawodu prywatnego detektywa, potwierdzona stosownym lekarskim orzeczeniem.

 

Drugi typ wymagań odnosi się do cech osobistych, uprawnień, ale też posiadanej wiedzy i umiejętności. Osoba chcąca zostać detektywem powinna przede wszystkim dobrze orientować się w przepisach polskiego prawa. Z tego powodu mile widzianymi kandydatami do tego zawodu są np. absolwenci studiów prawniczych z zakresu ochrony dóbr, mienia oraz administracji publicznej.

 

Ponadto osoba ta powinna także pozyskać dokument potwierdzający odbycie przez nią szkolenia dotyczącego m.in. ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych, a także przepisów w zakresie praw przysługujących prywatnemu detektywowi i obowiązków związanych z jego pracą.

 

Licencja detektywistyczna udzielana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i wydawana po zdaniu specjalnego egzaminu, organizowanego raz na kwartał w placówkach polskiej policji. Posiadanie tego dokumentu uprawnia do publicznego posługiwania się w odniesieniu do swojej firmy określeniem agencja detektywistyczna, a dodatkowo umożliwia licencjonowanemu detektywowi korzystanie z broni oraz środków przymusu bezpośredniego w celu ujęcia podejrzanego. Jeżeli chodzi o cechy osobiste, którymi musi odznaczać się profesjonalny detektyw, spośród najważniejszych wymienić należy w szczególności:

 

• wysoką odporność na stres,

• asertywność,

• konsekwentność,

• dużą kontrolę nad emocjami,

• umiejętność pracy w zespole,

• logiczne myślenie,

• wysoka sprawność fizyczna,

• znajomość technik samoobrony.

 

Zawód detektywa – plusy i minusy

 

Praca w tej branży jest z całą pewnością nietypowa oraz bywa bardzo ekscytująca, co doceniają szczególnie miłośnicy adrenaliny. Profesjonalistom oferuje także relatywnie wysokie (choć niekiedy nieregularne) zarobki. Z drugiej jednak strony profesja prywatnego detektywa wiąże się również ze sporą monotonią, zmuszając nas nierzadko do wielogodzinnych obserwacji jednego miejsca lub wykonywania żmudnych i czasochłonnych procedur rozpoznawczych. Ponadto człowiek wykonujący ten zawód musi przygotować się na liczne niebezpieczeństwa, takie jak np. ryzyko bezpośredniego obcowania z przestępcami.

Poprzednia aktualność | Następna aktualność >>

Masz więcej pytań? Zadzwoń!
500 189 251

Współpraca