Pracownik długo choruje? Dowiedz się, jak zweryfikować zwolnienie lekarskiePracownik długo choruje? Dowiedz się, jak zweryfikować zwolnienie lekarskie
Nadużywanie przez pracowników prawa do wynagrodzenia chorobowego jest problemem, który dotyka bardzo wielu przedsiębiorców. Osoby bezprawnie przebywające na zwolnieniu stanowią obciążenie zarówno dla pracodawcy, jak i dla budżetu służby zdrowia. Niestety, weryfikacja zwolnienia lekarskiego przez ZUS nie zawsze jest wystarczająca i wielu nieuczciwym pracownikom udaje się uniknąć odpowiedzialności. W sytuacji gdy zawiodły instytucje państwowe, warto zwrócić się do prywatnego detektywa.

 

Agencje detektywistyczne są doskonale przygotowane do podjęcia działań mających na celu kontrolę i rewizję wiarygodności zatrudnionego personelu. Ich praca jest dyskretna – obserwowana osoba nigdy nie dowie się, że była sprawdzana przez profesjonalistów. W wyniku śledztwa, które polega również m.in. na zbieraniu materiału dowodowego na potrzeby ewentualnej rozprawy sądowej, można z całą pewnością stwierdzić, czy pracownik otrzymał lewe zwolnienie lekarskie.

 

Dzięki pracy detektywów można podjąć właściwe kroki prawne. Od osoby nadużywającej zwolnienia lekarskiego, a więc również nadużywającej zaufanie pracodawcy i państwa, należy wyciągnąć konsekwencje. Zazwyczaj kończy się to natychmiastowym rozwiązaniem umowy, ale również postawieniem zarzutu o ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

Czy weryfikacja L4 przez detektywa jest legalna?

Działania prywatnych detektywów są regulowane przez ustawę o usługach detektywistycznych. W myśl tej ustawy mogą one polegać m.in. na zbieraniu informacji, uzyskiwaniu dostępu do publicznych ewidencji, a także na przetwarzaniu danych osobowych pracowników podejrzewanych o nadużywanie L4.

 

Detektyw nie może jednak korzystać z metod (oraz urządzeń) zastrzeżonych dla innych upoważnionych organów. Odbiera to więc możliwość założenia np. podsłuchu policyjnego. Jednak nawet bez tego można dokładnie zweryfikować L4. Skorzystanie z usług profesjonalnej agencji detektywistycznej w tym celu nie wiąże się z żadnym naruszeniem prawa. Zebrany materiał dowodowy ma moc wiążącą i można go wykorzystać w sądzie. Detektyw jest więc pewną alternatywą dla kontroli przeprowadzanej przez ZUS.

 

Jak rozpoznać lewe zwolnienie lekarskie? To powinno zwrócić Twoją uwagę

Nie każdy pracownik, który przez długi czas przebywa na chorobowym, jest nieuczciwy. Przewlekłe choroby mogą przydarzyć się każdemu. Należy jednak pozostawać czujnym. Istnieje kilka sygnałów świadczących o nadużywaniu zaufania. Weryfikacja zwolnienia lekarskiego przez detektywów jest przydatna wtedy, gdy:

 

– pracownik często korzysta z krótkoterminowych zwolnień,

 

– zaświadczenia są wystawiane za każdym kolejnym razem przez innego lekarza,

 

– nieustannie korzysta z dostępnych okresów zasiłkowych.

 

Detektywi mogą także zweryfikować, czy dany pracownik został już wcześniej pozbawiony prawa do zasiłku na okres choroby, co może sugerować, że i tym razem dopuścił się oszustwa.


 

Poprzednia aktualność | Następna aktualność >>

Masz więcej pytań? Zadzwoń!
500 189 251

Współpraca