Wirtualne życie nastolatków – co Twoje dziecko robi w komputerze?Wirtualne życie nastolatków – co Twoje dziecko robi w komputerze?
Zgodnie z ogólnodostępnymi statystykami, nastolatkowie w Polsce poświęcają na tzw. życie w sieci średnio kilka godzin dziennie. Większość z nich deklaruje przy tym, że korzysta z internetu przede wszystkim w celach towarzyskich, takich jak odwiedzanie serwisów społecznościowych. Czy faktycznie tak jest? Być może, jednak bez skutecznej kontroli rodzicielskiej nie można mieć pewności.
 

Jak wiele wiemy o życiu naszych podopiecznych w sieci?

 

Jeśli wierzyć sondażom, wśród najczęściej wybieranych przez młodzież aktywności internetowych znajdują się wspomniane wcześniej portale społecznościowe, gry online oraz czaty dla nastolatków. Pytanie tylko, na ile przytoczone źródła informacji są miarodajne. Wystarczy przyjrzeć się wynikom badań przeprowadzonych przez agencję TNS Polska, we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje. Z ankiet wynika, że występuje spora dysproporcja pomiędzy liczbą rodziców deklarujących korzystanie przez ich podopiecznych z witryn naukowych (niespełna 75% ankietowanych) a liczbą dzieci, które same również składają takie deklaracje (47% ankietowanych). Podobnie sytuacja prezentuje się, jeśli chodzi o serwisy tematyczne - młodzież odwiedza je o połowę rzadziej (27% ankietowanych) niż wydaje się ich opiekunom (55% ankietowanych).

Niestety, nie jest to jedyny czynnik świadczący o omylności rodziców. O wiele większy problem stanowi niezwykle powszechny wśród osób dorosłych brak świadomości zagrożeń, na które narażone są dzieci w wirtualnym świecie. Z innych badań agencji TNS wynika, że dopiero co trzeci rodzic posiada kompetencje cyfrowe zbliżone lub przekraczające umiejętności korzystania z sieci swoich podopiecznych. Taki stan rzeczy w wielu przypadkach uniemożliwia sprawowanie skutecznej kontroli rodzicielskiej nad tym, jakie treści rzeczywiście przeglądane są przez młodzież w internecie.

 

Usługi detektywistyczne jako forma walki z cyberzagrożeniami

 

Dostęp do tak olbrzymiej ilości danych, jaką oferuje internet, otwiera przed człowiekiem w każdym wieku duże możliwości, jednak z drugiej strony naraża go również na wiele rozmaitych zagrożeń. Mogą to być zarówno problemy wynikające z uzależnienia od sieci, jak i sytuacje związane z cyberprzemocą - zastraszaniem, szantażowaniem, nękaniem oraz znęcaniem się nad ofiarą przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Należy mieć przy tym na uwadze, że stosowanie narzędzia, jakim jest internet jest szczególnie ryzykowne właśnie dla dzieci oraz młodzieży, naturalnie cechujących się o wiele większą naiwnością i ufnością wobec świata.

W sytuacji gdy mamy podejrzenia dotyczące potencjalnie groźnej aktywności dziecka w internecie czy też zorientujemy się, że przegląda ono nieodpowiednie lub niebezpieczne treści, warto skorzystać z usług detektywistycznych, świadczonych przez firmy wyspecjalizowane w walce z cyberprzemocą oraz zagrożeniami w sieci. Odpowiednio szybka reakcja pozwoli uchronić dziecko nie tylko przed wspomnianą wcześniej cyberprzemocą, ale również przed rozmaitymi zaburzeniami rozwoju emocjonalnego, mogącymi wyniknąć ze zbyt wczesnego kontaktu z niewłaściwymi dla młodego człowieka treściami.

 

Poprzednia aktualność | Następna aktualność >>

Masz więcej pytań? Zadzwoń!
500 189 251

Współpraca