Sprawy partnerskie
Sprawy partnerskie

Sprawy partnerskie sprowadzają się przede wszystkim do wspólnego mianownika, którym jest zdrada małżeńska lub partnerska. Zdrada to mocny cios jaki człowiek, który kocha może otrzymać w życiu. Niestety dane potwierdzają, że bardzo wielu partnerów i partnerek zdradza. Problem ten w dzisiejszych czasach występuje w ponad 30% związków i cały czas zbliża się do średniej europejskiej, która jest jeszcze wyższa.

 

SPEGRO bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy zdobytej na przestrzeni wielu lat w branży oferuje Państwu pomoc w rozwiązaniu problemu, który jest bardzo nieprzyjemny dla wszystkich członków rodziny, a przede wszystkim dzieci.

 

SPEGRO w sposób dyskretny i profesjonalny przeprowadzi dla Państwa czynności obserwacyjne mające na celu wyjaśnienie podejrzeń i ustalenie faktów zdrady. Z każdej sprawy sporządzamy Sprawozdanie, do którego załączamy wszystkie zdobyte materiały i dokumentację video i fotograficzną.

 

Nasze Sprawozdanie stanowi wyczerpujący materiał dowodowy i może być wykorzystane w dalszych procesach sądowych.
Masz więcej pytań? Zadzwoń!
500 189 251

Współpraca