Współpraca z instytucjami
Współpraca z instytucjami

Możliwości i doświadczenie SPEGRO pozwalają na nawiązanie współpracy i pomoc w rozwiązywaniu problemów takim Instytucjom jak:

 

BANKI

W celu sprawdzenia wiarygodności klientów banków oraz weryfikacji danych składanych we wnioskach kredytowych i innych oświadczeniach.

 

KANCELARIE ADWOKACKIE

W celu weryfikacji wiarygodności osób biorących udział w procesie oraz ustalenie faktycznych okoliczności przebiegu zdarzenia.

KANCELARIE KOMORNICZE

W celu ustalenia miejsca pobytu dłużników oraz faktycznego stanu użytkowanego majątku, tzw. Wywiad Windykacyjny.

 

 

FIRMY UBEZPIECZENIOWE

W celu weryfikacji zgłaszanych przez Klientów szkód.

Masz więcej pytań? Zadzwoń!
500 189 251

Współpraca