Wywiadownia gospodarcza



W dzisiejszej rzeczywistości prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma zagrożeniami, których występowanie może mieć negatywny wpływ na rozwój, kondycję finansową i pozycję branżową Państwa firmy na rynku. Należą do nich między innymi podpisywanie niekorzystnych umów wynikających z nierozpoznania przyszłego partnera biznesowego, ujawnienie tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa, nieuczciwa konkurencja, nieodpowiedni dobór i proces rekrutacyjny pracowników, które powodują utratę środków finansowych i osłabienie pozycji na rynku.

 

Celem Wywiadowni Gospodarczej SPEGRO jest uzyskanie wyczerpujących i gruntownych informacji weryfikujących partnerów handlowych, z którymi Państwo współpracujecie lub zamierzacie podjąć współpracę w przyszłości oraz osoby zatrudnione i kandydatów na pracowników.

 

Podstawą działania Wywiadowni Gospodarczej SPEGRO jest przeciwdziałanie poniesieniu ryzyka i unikanie strat finansowych w kontaktach biznesowych z firmami, w stosunku do których istnieją przesłanki wskazujące na ogłoszenie bankructwa lub możliwości nie wywiązania się ze swoich zobowiązań oraz zabezpieczenie się przed procesem nieuczciwej konkurencji i wyciekiem informacji za pomocą najsłabszego ogniwa w Państwa firmie.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani innymi rozwiązaniami dla firm zapraszamy do zapoznania się z ofertą w zakładce BIURO DETEKTYWISTYCZNE.

Masz więcej pytań? Zadzwoń!
500 189 251

Współpraca