Wywiad gospodarczy
Wywiad gospodarczy

Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego stanowi proces wieloetapowy. Głównym celem jest jednak uzyskanie danych na temat sytuacji wskazanego przedsiębiorstwa – dla klientów analizujemy jego sytuację prawną, handlową, personalną, a także finansowo-ekonomiczną. Zleceniodawcą najczęściej są inne podmioty gospodarcze, które planują nawiązać relację biznesową z daną firmą. Rzetelnie zebrane i zinterpretowane informacje mogą wówczas pomóc w oszacowaniu ryzyka związanego ze współpracą, co z kolei pomoże uniknąć ewentualnych strat. Wywiad gospodarczy sprawdza się również w przypadku odzyskiwania należności.

 

SPEGRO oferuje specjalne raporty, zawierające szczegółową weryfikację Państwa obecnych i przyszłych partnerów handlowych. Przygotowana przez naszych specjalistów dokumentacja zawiera obszerne dane zgromadzone w wywiadzie gospodarczym, w tym również wyczerpujące analizy ekonomiczne i prognozy finansowe. O wysoki poziom merytoryczny zestawień dbają odpowiednio wykwalifikowani eksperci, posiadający kompetencje w zakresie prawa, ekonomii i szeroko pojętego biznesu.

Raport zawiera obszerne informacje takie jak:

 

W raportach podsumowujących działania podjęte przez nas podczas wywiadu gospodarczego znajdą więc Państwo informacje na takie tematy jak:

 

 • - dane rejestrowe firmy,
 • - struktura własności firmy,
 • - powiązania kapitałowe,
 • - obecna kondycja finansowa firmy,
 • - historia kondycji finansowej firmy,
 • - wypłacalność firmy,
 • - skład Zarządu i Rady Nadzorczej firmy,
 • - powiązania osobowe Zarządu firmy,
 • - obecne zatrudnienie oraz jego historia,
 • - bilans zysków i strat,
 • - przepływy pieniężne,
 • - pozycja firmy na tle swojej branży,
 • - wnioski o upadłość i likwidację firmy,
 • - partnerzy handlowi,
 • - kierunki importu i eksportu,
 • - posiadane nieruchomości firmy,
 • - informacje z giełd wierzytelności, przetargów oraz egzekucji komorniczych,
 • - wszelkie pozostałe interesujące Państwa obszary biznesowe.

Na życzenie klienta SPEGRO może poszerzyć wywiad gospodarczy o wywiad środowiskowy wskazanych osób oraz wywiad windykacyjny dłużników. Nasz zespół zawsze pracuje dyskretnie i w granicach prawa – doceniamy zaufanie, które okazują nam nasi klienci i priorytetowo traktujemy spełnienie rygorystycznych oczekiwań w tym zakresie.

Masz więcej pytań? Zadzwoń!
500 189 251

Współpraca